Kanálový čistič dekontaminátor
vzduchu Tion Eco

Tion Eco – baktericidné great post to read zariadenie s komplexnou očistou vzduchu do systémov centrálnej ventilácie budov všetkých určení . Pracuje komplexne ako baktericídná jednotka dekontaminácie a kanálový filter s funkciou filtrácie vzduchu a filtráciou od plynov. Vzduch, prechádzajúci cez zariadenie Tion Eco, je vystavený baktericídnému vplyvu a filtrácii od všetkých druhov znečistení: častíc ľubovoľných rozmerov, plesne, baktérií a vírusov, alergénov, výfukových splodín a zápachov. Používa sa na odstránenie prachu, filtráciu vzduchu od škodlivých látok a taktiež ako baktericídny filter pre vetvu recirkulácie v systéme ventilácie sálových miestností, archívov, múzeí, ľubovoľných bytových, spoločenských check this out objektov a výroby.

Nie len dekontaminuje, no čistí vzduch od prachu a škodlivých látok.

Môže sa používať ako baktericídny filter pri recirkulácii vzduchu v objektoch.

Nevylučuje škodlivé látky a nevytvára nebezpečné žiarenie.

Prepad tlaku na filtroch Tion je menší, ako na látkových HEPA-filtroch.

Vysoká trieda filtrácie vylučuje prienik mŕtvych mikroorganizmov do miestností.

Energetická náročnosť je niekoľko násobne nižšia ako u baktericídnych sekcií.

Cena výmenných elementov je 5 -20 násobne lacnejšia ako u HEPA-filtrov a UF žiaričov.